FANDOM


Kimba

Kimba in Kimba the White Lion

Kimba

Kimba in The New Adventure of Kimba the White Lion

Kimba 1

Kimba in Jungle Emperor: Hon-o-ji

Kimba is a lion cub in Kimba the White Lion